Nobadaddiction letar nu efter en Community Manger. Den största delen av jobbet handlar om att ta emot förfrågningar om samarbete samt att nå ut till nya tjejer att samarbeta med på Instagram, YouTube och Tik Tok.

- Skicka ut paket till samarbeten

- Sedan följa up dessa samarbeten via “messenger” och “dm” och e-post för att se till att tjejerna vi jobbar med håller det vi kommit överens om.

- Ta emot bilder och videos och sortera för att posta på Instagram feed+stories, lägga up som reviews på hemsidan och för att lägga ut som annonser.

 

Andra uppgifter:

- Svara på dm

- Svara på mentions på stories

- Gilla och Kommentera på bilder när någon taggar

- Gilla och kommentera på tjejer vi jobbat med eller följer

 

Kvalifikationer:

- Bra på att utrycka sig i text

- Bra på att organisera

- Bra Svenska och Engelska 

- Förståelse för Social Media Marknadsföring

 

Lön:

- Arbetstiden är 2-3 timmar om dagen 5 dagar i veckan

- 10USD i timmen

- Betalas via Upworks, Fiverr eller Frilansfinans (eller likande tjänst)

- Går över till en deltidstjänst hos Nobadaddiction efter 3 månader

- Distans

 

Om detta är något som intresserar dig? Skicka in din ansökan via:

hello@nobadaddiction.com

-----------------------------------------------------------------------------

In English

Nobadaddiction is now looking for a Community Manger. Most of the work entails handling requests for collaboration and reaching out to new girls to collaborate with on Instagram, YouTube and Tik Tok.

-Send out packages to collaborations

-Follow up these collaborations via "messenger" and "dm" and e-mail to ensure that the girls we work with comply with what we have agreed on.

-Receive photos and videos and sort to post on Instagram feed + stories, post as reviews on the website and post as ads.

 

Other tasks include:

-Answer dm’s

- Respond to mentions on stories

-Like and Comment on photos when someone tags

-Like and comment on girls we worked with or follow

 

Qualifications:

-Good communication skills via text

-Good organisational and planning skills

-Good English (Swedish is a plus)

-Good understanding of Social Media Marketing

 

Salary:

- The working hours are 2-3 hours per day, 5 days a week 

- 10USD/hour

- Payed via Upworks, Fiverr or other freelance platform

- Goes over to a part time job directly with Nobadaddiction after 3 months  

- Digital 

 

If this sounds interesting to you send in your application to: 

hello@nobadaddiction.com